O firmie

Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług księgowych.

W zakresie naszych kompetencji mieści się:

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 

- rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, 

- rozliczenia ZUS, KRUS, PFRON, GUS, PIT, CIT,

- opracowanie wniosków kredytowych,

- prowadzenie dokumentacji kadrowej,

- organizacja oraz prowadzenie BHP. 


Foto

Kontakt


Wsparcie Biznesu


www: www.wsparciebiznesu.eu
email: biuro@wsparciebiznesu.eu
tel. +48 883 631 945

www.wsparciebiznesu.eu
email: biuro@wsparciebiznesu.eu